Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde Foto: Knut Bry/Stiftelsen Akershus for Kunst og Kultur

FORMÅLSPARAGRAF

Akershus Slotts Venner skal bidra til at slottet med festningsområdene ivaretas og  videreutvikles som nasjonens viktigste historiske byggverk, gjennom:

  • Tilrettelegging for formidling av kunst, historie og kultur
  • Påvirkning av aktuelle myndigheter
  • Støtte forskning om anlegget
  • Bidra til oppgradering av slottets interiør
  • Arrangementer rundt relevante temaer for foreningens medlemmer