Vi skal bidra til at Akershus slott med festningsområdene ivaretas og videreutvikles som nasjonens viktigste historiske byggverk

Akershus slott og festning | Foto: Erik Selmer
Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.
Nasjonalmonumentet på Akershus | Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Vinterstemmning på Akershus festning.
Christian IVs sal | Foto: Eivind Lorentzen
Romerikssalen | Foto: Eivind Lorentzen
Borggården | Foto: Eivind Lorentzen

Akershus slott og festning

En tur gjennom Akershus slott er en tur gjennom Norgeshistorien. Akershus har spilt en betydningsfull rolle i over 700 år. Den 22. juni i år 1300 er første gang borgen nevnes. Da undertegnet Kong Håkon V Magnusson et viktig dokument mens han lå med sine skip sør for Oslo. Den ene delen av dette dokument skulle «liggja i Akersnese».

Akershus slotts viktigste saler og slottskirken kan besøkes i de perioder hvor slottet holder åpent for publikum. I 2021 har slottet vært stengt for publikum, både pga. Korona og oppgraderingsarbeider i forbindelse med å forbedre tilgjengeligheten til kirken og andre av slottets områder.
Se video fra Akershus Slott her.

Akershus slott lhar opplyst fasade i mørket.Æresvaktene fra Hans Majestet Kongens Garde på Akershus festning
Foto: Knut Bry/SAKK