Vi skal bidra til at Akershus slott med festningsområdene ivaretas og videreutvikles som nasjonens viktigste historiske byggverk

Akershus slott og festning | Foto: Erik Selmer
Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.
Nasjonalmonumentet på Akershus | Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Vinterstemmning på Akershus festning.
Christian IVs sal | Foto: Eivind Lorentzen
Romerikssalen | Foto: Eivind Lorentzen
Borggården | Foto: Eivind Lorentzen

Akershus slott og festning

En tur gjennom Akershus slott er en tur gjennom Norgeshistorien. Akershus har spilt en betydningsfull rolle i over 700 år. Akershus ble opprinnelig bygget på slutten av 1200 tallet som en middelaldersk kongeborg med sete for kongens representanter, strategisk beliggende på Akersneset. Borgen har overlevd flere beleiringer, men har aldri blitt inntatt av en fiendtlig utenlandsk hær.

Akershus slotts viktigste saler og slottskirken kan besøkes i de perioder hvor slottet holder åpent for publikum. I 2021 fikk slottet bedret tilgjengeligheten gjennom installasjon av heiser og løfteanordninger. Samtidig ble det montert ny belysning i slottets representasjonssaler for å fremheve det antikke interiøret og den tidsriktig kunsten.

Æresvaktene fra Hans Majestet Kongens Garde på Akershus festning
Foto: Eivind Lauritzen