Foreningens styre og valgkomite

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Styret 2023-2024

Årsmøte 19. oktober 2023

Det ble avholdt årsmøte torsdag 19. oktober 2023 i Olav Vs hall. Både styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen som var på valg ble gjenvalgt. Styremedlemmer Bengt O. Johansen og Morten O. Mørch valgte å fratre sine styreverv etter mange års verdifull innsats. Som nye styremedlemmer ble valgt: Bente Angell-Hansen og Marianne Brenna. I forkant av årsmøtet ble det holdt en mottakelse med mange av venneforeningens medlemmer, samt samarbeidspartnere i prosjektet "Nye lys i Olav Vs hall".

Styreleder: Geir Thomas Risåsen

Nestleder: Ragnhild Astrup Tschudi

Styremedlemmer:

Marianne Brenna

Bente Angell-Hansen

Knut M. Ore

Anne-Marit Holø

Pål S.C. Troye

Peter S. Gulbrandsen

Valgkomitéen 2023-2024

Leder: Christian Syse

Medlem: Aksel H. Kierulf

Medlem: Benedicte Fossum

Deltakelse i styret og valgkomité er ulønnede verv