Foreningens styre og valgkomite

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Styret 2020-2021

Styreleder: Geir Thomas Risåsen

Nestleder: Ragnhild Astrup Tschudi

Styremedlemmer:

  • Morten Ole Mørch
  • Knut M. Ore
  • Bengt Olav Johansen
  • Anne-Marit Holø
  • Pål S.C.Troye
  • Peter S. Gulbrandsen

Valgkomitéen 2020-2021

Leder: Christian Syse

Medlem: Aksel H. Kierulf

Medlem: Benedicte Fossum

Deltakelse i styret og valgkomité er ulønnede verv