Foreningens styre og valgkomite

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Styret 2022-2023

Årsmøte og årsmiddag 27. oktober 2022.

Det ble avholdt årsmøte torsdag 27. oktober kl. 18.00 i Olav Vs hall. Både styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen som var på valg ble gjenvalgt. Etter årsmøtet holdt vårt styremedlem, arkitekt Peter S. Gulbrandsen en orientering om våre planer om å lyssette Olav Vs hall. Deretter holdt slottsforvalter Hanne Berg et innlegg om restaureringen av "Rosevinduet" som pågår i disse dager. Som vanlig ble årsmøtet etterfulgt av årsmiddagen med aperitiff i Chr. IVs sal og middag i Romerikssalen. Musikalsk underholdning av høy klasse fremført av Kvartett Saphir. Vår styreleder Geir Thomas Risåsen holdt som vanlig aftenens tale og Riksantikvar Hanna Geiran takket for maten og for det verdifulle arbeidet som venneforeningen gjør på Akershus slott. Det var også i år nesten 150 deltakere på middagen.

Styreleder: Geir Thomas Risåsen

Nestleder: Ragnhild Astrup Tschudi

Styremedlemmer:

Morten O. Mørch

Knut M. Ore

Bengt Olav Johansen

Anne-Marit Holø

Pål S.C.Troye

Peter S. Gulbrandsen

Valgkomitéen 2022-2023

Leder: Christian Syse

Medlem: Aksel H. Kierulf

Medlem: Benedicte Fossum

Deltakelse i styret og valgkomité er ulønnede verv