Fullførte og pågående prosjekter

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.