Bli medlem av Akershus Slotts Venner!

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Bli kjent med Akershus, landets fremste nasjonale og historiske anlegg.

Du får som medlem muligheten til å lære mer om dette storslagne slottet, dets spennende historie og enestående betydning for Norge gjennom mange hundre år. Du får oppleve slottet på en litt annen måte enn vanlig publikum. Du har gratis entré til slottet med to gjester. Ta gjerne med familie eller venner. La barn og barnebarn få ta del i vår nasjonale arv og landets historie.

Delta på eksklusive arrangementer

Med våre kontakter tar vi medlemmene «bak kulissene» på eksklusive arrangementer. Det gjelder omvisninger, konserter og reiser til historiske steder. Du får spesialpris på arrangementer og får delta i et interessant fellesskap. I tillegg får du invitasjon til andre kultur- og kunstarrangementer gjennom vårt samarbeid med stiftelsen SAKK (Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur, www.karpedammen.no).

Opplev den flotte årsmiddagen på slottet

Få den sjeldne muligheten til å delta på den årlige middagen på slottet i de storslagne salene som vanligvis forbeholdes statens representasjonsarrangementer.

Bidra til å ta vare på slottet, samt støtte forskning og publikasjoner

Foreningens overskudd går til spesielle restaureringsprosjekter og forskning om slottet. Vi utgir eget Årsskrift hvert år som du mottar.