Program

Her finner du en oversikt over aktiviteter og arrangementer som foreningen planlegger å gjennomføre

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Status januar 2021

Årsmøtet 2020 i venneforeningen ble avviklet som planlagt uten fysisk møte. Referat, regnskap og øvrige dokumenter er å finne i Årsskriftet 2020 som ble distribuert til medlemmene i desember 2020.  De av styremedlemmene som var på valg er gjenvalgt, og styret vil ha fokus på å gjennomføre "LYSPROSJEKTET" i 2021.

På grunn av Korona situasjonen er det ikke mulig å planlegge aktiviteter for 2021 ennå.

Vi kommer derfor tilbake med informasjon om program 2021 når dette er mulig.

Arbeidene med "LYSPROSJEKTET" på Akershus slott, som venneforeningen har iverksatt, startet i januar 2021 i henhold til  planen, og skal være avsluttet før sommeren.

Det er vårt håp å kunne presentere det ferdige prosjekt under årsmiddagen i oktober 2021, da AKERSHUS SLOTTS VENNER FYLLER 70 ÅR.

Museene og Besøkssenteret på Akershus er i skrivende stund stengt, men det er fullt mulig å besøke festningsområdet.

SAKK (Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur) planlegger tilpassede aktiviteter.  Følg med på www.karpedammen.no.

For spørsmål kontakt venneforeningens sekretær Tor Sannerud, tor.sannerud@wemail.no