Program

Her finner du en oversikt over aktiviteter og arrangementer

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Status 2023

Årsmøte og årsmiddag 27. oktober 2022.

Det ble avholdt årsmøte torsdag 27. oktober kl. 18.00 i Olav Vs hall. Både styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen som var på valg ble gjenvalgt. Etter årsmøtet holdt vårt styremedlem, arkitekt Peter S. Gulbrandsen en orientering om våre planer om å lyssette Olav Vs hall. Deretter holdt festningsforvalter Hanne Berg et innlegg om restaureringen av "Rosevinduet" som pågår i disse dager. Som vanlig ble årsmøtet etterfulgt av årsmiddagen med aperitiff i Chr. IVs sal og middag i Romerikssalen. Musikalsk underholdning av høy klasse fremført av Kvartett Saphir. Vår styreleder Geir Thomas Risåsen holdt som vanlig aftenens tale og Riksantikvar Hanna Geiran takket for maten og for det verdifulle arbeidet som venneforeningen gjør på Akershus slott. Det var også i år nesten 150 deltakere på middagen.

Arbeidene med "LYSPROSJEKTET" på Akershus slott, som venneforeningen  iverksatte, startet i januar 2021 i henhold til  planen, men ble forsinket grunnet restriksjoner i nødvendig befaring fra Riksantikvaren. Arbeidene startet igjen i juni og ble ferdigstilt i oktober 2021. Den offisielle overrekkelsen av gaven fra venneforeningen fant sted under jubileumsmiddagen 28. oktober 2021.

UTFLUKT TIL SKINNARBØL, ODALS VÆRK OG KONGSVINGER FESTNING 20. APRIL 2023

Dagstur med Geir Thomas Risåsen til storgårdene Skinnarbøl og Odals Værk torsdag 20. april kl. 08.30 - 18.00. Skinnarbøl er et privat hjem, og vi har vært så heldige å få vertskapet til å vise oss rundt på denne staselige eiendommen på et tidspunkt som vertskapet selv har etablert. Egen invitasjon er sendt pr. post og mail til medlemmene.

Skinnarbøl

LANGHELG TIL AMSTERDAM OG DEN HAAG 02 - 05 JUNI 2023

Årets utenlandstur går til Amsterdam og Den Haag hvor vi har tilrettelagt et meget interessant program med besøk i noen av de mest berømte museer. Vi skal naturligvis på kanaltur, besøke Det kongelige slott og innta buffetmiddag i ambassaderesidensen hvor Norges ambassadør til Nederland tar oss i mot og gir oss en innføring i forholdene mellom våre to land. Vi skal også besøk Nederlands største slott, Kasteel de Haar, ved Utrecht. Invitasjon sendes alle medlemmer.

"Pike med perleøredobb" (Vermeer)

ÅRMØTE OG ÅRSMIDDAG 19. OKTOBER 2023

Fra årsmiddagen 2022

Årmsøte og årsmiddag arrangeres i år 19. oktober 2023. Etter årsmøtet er det som vanlig duket for en storslått aften i slottets festsaler. Egen invitasjon sendes medlemmene i god tid.

SAKK (Akershus festning for Kunst og Kultur legger fortløpende ut sine arrangementer på karpedammen.no

Besøkssenteret ved Karpedammen er åpent alle dager 10.00- 16.00.Gratis inngang.

Forsvarsmuseet er åpent alle dager 10.00 - 16.00.  Helligdager stengt.

Norges Hjemmefrontmuseum er åpent alle dager 10.00-16.00. Helligdager stengt.