Program

Her finner du en oversikt over aktiviteter og arrangementer

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Status januar 2023

Årsmøte og årsmiddag 27. oktober 2022.

Det ble avholdt årsmøte torsdag 27. oktober kl. 18.00 i Olav Vs hall. Både styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen som var på valg ble gjenvalgt. Etter årsmøtet holdt vårt styremedlem, arkitekt Peter S. Gulbrandsen en orientering om våre planer om å lyssette Olav Vs hall. Deretter holdt slottsforvalter Hanne Berg et innlegg om restaureringen av "Rosevinduet" som pågår i disse dager. Som vanlig ble årsmøtet etterfulgt av årsmiddagen med aperitiff i Chr. IVs sal og middag i Romerikssalen. Musikalsk underholdning av høy klasse fremført av Kvartett Saphir. Vår styreleder Geir Thomas Risåsen holdt som vanlig aftenens tale og Riksantikvar Hanna Geiran takket for maten og for det verdifulle arbeidet som venneforeningen gjør på Akershus slott. Det var også i år nesten 150 deltakere på middagen.

Arbeidene med "LYSPROSJEKTET" på Akershus slott, som venneforeningen  iverksatte, startet i januar 2021 i henhold til  planen, men ble forsinket grunnet restriksjoner i nødvendig befaring fra Riksantikvaren. Arbeidene startet igjen i juni og ble ferdigstilt i oktober 2021. Den offisielle overrekkelsen av gaven fra venneforeningen fant sted under jubileumsmiddagen 28. oktober 2021.

Venneforeningens program for 2023 planlegges fortløpende og vil bli publisert her etter hvert som programmet er klart. Invitasjoner sendes medlemmene pr. mail så snart hvert enkelt arrangement er klart for påmelding.

Vi inviterte til omvisning på Norsk Folkemuseum med Geir Thomas Risåsen 14.02. 2022. Han guidet to grupper på ca. 30 personer hver i den nye utstillingen "Tidsrom 1600-1914". Geir Thomas har vært en av hovedkuratorene for denne utstillingen, og han delte sine kunnskaper om borgerskap og embetsmenns utvikling i Norge på en engasjerende og interessant måte. Absolutt å anbefale for de som ikke fikk med seg denne muligheten 14.02.2022.

09.mars 2022 kl. 16.00 - 18.00 var det omvisning for 40 deltakere med Anette ReiersenAkershus slott. Vår styreleder, Geir Thomas Risåsen, ønsket velkommen, og supplerte Anette underveis med orientering om "tilgjengelighetsprosjektet" og "lysprosjektet". Deltakerne fikk også en demonstrasjon av de forskjellige alternativene som den nye belysningen muliggjør i slottets festsaler. Omvisningen ble avsluttet med en aperitiff i Christian IVs sal.

10.-14-. juni 2022 arrangerte vi tur til Wien for 33 deltakere med et komplett og meget interessant program som bl.a. inneholdt besøk i noen av Wiens flotte attraksjoner, som Schönbrunn Slott, Belvedere Slott, Hofburg med sine museer, Stefan Katedralen, Peters Kirke, Operaen, konsert i Musikverein mm. Det ble holdt mottakelse med buffet-middag i ambassade residensen og vi spiste flere lunsjer og middager på typiske Wiener restauranter.

Lørdag 10. september 2022 arrangerte vi dagstur til Halden med guidede besøk på Rød Herregård, Fredriksten festning og Fredrikshald teater. I underkant av 40 personer kunne glede seg over et interessant program med Geir Thomas Risåsen som reiseleder.

Akershus slott holder åpent for publikum lørdag og søndag 12.00 - 17.00. Slottet holder stengt fra 11.12.2022 og åpner igjen 14.01.2023

JUL PÅ AKERSHUS ble arrangert lørdag 03. og søndag 04. desember 2022 i tidsrommet 11.0 - 16.00. Lørdag 03. desember tente kommandant Arne Opperud Julegrana. Det ble salutt fra musketerkorpset og Foss kammerkor sang julen inn. Søndag 04. desember kl. 11.00  var det adventsgudstjeneste i slottskirken. Juleeventyr om Pipernes jul for barn. Interaktivt eventyrtårn for små og store. Mininøtteknekkeren i Ridehuset.

SAKK (Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur) planlegger fortløpende sitt program som legges ut  på deres hjemmeside www.karpedammen.no

Besøkssenteret ved Karpedammen er åpent alle dager 10.00- 16.00.Gratis inngang.

Forsvarsmuseet er åpent alle dager 10.00 - 16.00.  Helligdager stengt.

Norges Hjemmefrontmuseum er åpent alle dager 10.00-16.00. Helligdager stengt.