Program

Her finner du en oversikt over aktiviteter og arrangementer som foreningen planlegger å gjennomføre

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Status mai 2021

Årsmøtet 2020 i venneforeningen ble avviklet som planlagt uten fysisk møte. Referat, regnskap og øvrige dokumenter er å finne i Årsskriftet 2020 som ble distribuert til medlemmene i desember 2020, og som også er lagt ut på denne hjemmesiden under avsnittet "Prosjekter og historie". De av styremedlemmene som var på valg er gjenvalgte, og styret vil ha fokus på å gjennomføre "LYSPROSJEKTET" i 2021.

På grunn av Korona situasjonen er det ikke mulig å planlegge aktiviteter for 2021 ennå.

Vi kommer derfor tilbake med informasjon om program 2021 når dette er mulig.

Arbeidene med "LYSPROSJEKTET" på Akershus slott, som venneforeningen har iverksatt, startet i januar 2021 i henhold til  planen, men er i skrivende stund forsinket da Riksantikvaren ikke gjennomfører fysiske befaringer grunnet Korona restriksjoner, noe vi er avhengig av for å sluttføre prosjektet.

Det er vårt håp å kunne presentere det ferdige prosjekt under årsmiddagen i oktober 2021, da AKERSHUS SLOTTS VENNER FYLLER 70 ÅR.

Museene og Besøkssenteret på Akershus er i skrivende stund stengt, men det er fullt mulig å besøke festningsområdet.

SAKK (Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur) planlegger tilpassede aktiviteter.  Følg med på www.karpedammen.no.

For spørsmål kontakt venneforeningens sekretær Tor Sannerud, tor.sannerud@wemail.no