Program

Her finner du en oversikt over aktiviteter og arrangementer

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Status desember 2021

Årsmøtet 2020 i venneforeningen ble avviklet som planlagt uten fysisk møte. Referat, regnskap og øvrige dokumenter er å finne i Årsskriftet 2020 som ble distribuert til medlemmene i desember 2020, og som også er lagt ut på denne hjemmesiden under avsnittet "Prosjekter og historie". De av styremedlemmene som var på valg er gjenvalgte, og styret vil ha fokus på å gjennomføre "LYSPROSJEKTET" i 2021.

Årsmøtet og årsmiddagen 2021 ble avholdt torsdag 28. oktober 2021. Det var i oktober 2021 70 år siden venneforeningen ble stiftet, og dette ble behørig markert under årsmiddagen.  Det var i underkant av 150 deltakere på jubileumsmiddagen, og deltakerne fikk før middagen en innføring i "nye lys på Akershus slott" og en demonstrasjon av lysenes funksjonalitet.

Arbeidene med "LYSPROSJEKTET" på Akershus slott, som venneforeningen  iverksatte, startet i januar 2021 i henhold til  planen, men ble forsinket grunnet restriksjoner i nødvendig befaring fra Riksantikvaren. Arbeidene startet igjen i juni og ble ferdigstilt i oktober 2021. Den offisielle overrekkelsen av gaven fra venneforeningen fant sted under jubileumsmiddagen 28. oktober 2021.

Venneforeningens program for 2022 er under planlegging og vil bli publisert her så snart pandemisituasjonen tilsier at det er mulig å møtes igjen.

Jul på Akershus 2021 fant sted 04. og 05. desember.  Det var mange aktiviteter og muligheter på Akershus slott og festning denne helgen, både for barn og voksene.

Akershus slott holdere åpent for publikum i høsten 2021 lørdager og søndager mellom 12.00 og 17.00 fram til 12. desember 2021. Åpningstider i vinterhalvåret vil måtte tilpasses myndighetenes begrensninger for kulturinstitusjoner.

SAKK (Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur) planlegger fortløpende sitt sommerprogram 2022. Programmet legges ut  på deres hjemmeside www.karpedammen.no.

Besøkssenteret ved Karpedammen er åpent alle dager 10.00- 16.00.

Forsvarsmuseet er åpent mandag - søndag 10.00 - 17.00

Norges Hjemmefrontmuseum er åpent alle dager 10.00 - 16.00

Tilgjengelighet til museene må imidlertid følge restriksjoner fra myndighetene og kan derfor variere.

For spørsmål kontakt venneforeningens sekretær Tor Sannerud, tor.sannerud@wemail.no