Program

Her finner du en oversikt over aktiviteter og arrangementer

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Status mai 2021

Årsmøtet 2020 i venneforeningen ble avviklet som planlagt uten fysisk møte. Referat, regnskap og øvrige dokumenter er å finne i Årsskriftet 2020 som ble distribuert til medlemmene i desember 2020, og som også er lagt ut på denne hjemmesiden under avsnittet "Prosjekter og historie". De av styremedlemmene som var på valg er gjenvalgte, og styret vil ha fokus på å gjennomføre "LYSPROSJEKTET" i 2021.

Årsmøtet og årsmiddagen 2021 planlegges avholdt torsdag 28. oktober 2021. Det er i år 70 år siden venneforeningen ble stiftet, og dette vil bli markert under årsmiddagen. Egen innkalling til årsmøtet og invitasjon til årsmiddagen blir sendt alle medlemmene i god tid.

Arbeidene med "LYSPROSJEKTET" på Akershus slott, som venneforeningen har iverksatt, startet i januar 2021 i henhold til  planen, men ble forsinket grunnet restriksjoner i nødvendig befaring fra Riksantikvaren. Arbeidene startet igjen i juni og skal etter planen være ferdig i månedsskiftet august/september.

Vi tar sikte på å presentere det ferdige prosjekt under årsmiddagen 28. oktober 2021.

Akershus slott åpner for publikum i perioden 02. juli - 31. august, mandag - lørdag 10.00 - 16.00 og søndag 12.00 - 16.00. 26. og 27. august holdes stengt grunnet arrangement.

SAKK (Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur) planlegger tilpassede aktiviteter.  Vandreteatret "Årringer i stein vil gjennomføres i perioden 26. juni - 08. august, onsdag - fredag kl. 14.00 med ekstra forestilling lørdager og søndager kl. 16.00. Karpedammen festival arrangeres 10. - 13. august. Festforestilling med Oslo Fagottkor og Forsvarets stabsmusikkorps spiller festkonsert ved Karpedammen 27. - 30. august. Følg med på www.karpedammen.no.

Besøkssenteret ved Karpedammen er åpent alle dager 10.00- 17.00.

Forsvarsmuseet er åpent ut året mandag - søndag 10.00 - 17.00 http://forsvaretsmuseer.no/Forsvarsmuseethttp://forsvaretsmuseer.no/Forsvarsmuseethttp://forsvaretsmuseer.no/Forsvarsmuseet

Norges Hjemmefrontmuseum er åpent frem til 28. august mandag - søndag 10.00 - 17.00

For spørsmål kontakt venneforeningens sekretær Tor Sannerud, tor.sannerud@wemail.no