Gaver

Totalt har Vennene skaffet gaver for ca. 30 millioner kroner gjennom 60 år!

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

1952

 • Sengotisk kiste av ek, antagelig tysk arbeid ca. 1450.  - Gave fra Niels og Else Werring
 • Brusseler-tapisseri fra 1570-årene
 • Hollandsk barokk-skap fra ca. 1650.  - Gave fra Amalie Asplin, født Michelet
 • Tysk skap fra ca. 1700. - Personlig gave

1953

 • Barokk lysekrone fra første halvdel av 1700-årene
 • Barokk speil, antagelig dansk-norsk arbeid fra omtrent samme tid. - Har tilhørt Amaldus Nielsen. Gave fra hans datter Margrethe Wangensteen Wiik

1954

 • Stor renessanse lysekrone ca. 1600
 • Et par messing renessanse alterstaker ca. 1660
 • Et par store barokk staker i bronse
 • Et par renessanse lysestaker med englehoder ca. 1600
 • Et par barokk lysestaker (kåpestaker) ca. 1700
 • Et par messing renessanse staker ca. 1630
 • Et par store renessanse staker med sirkelrund messingskive ca. 1600
 • Et par mindre barokk staker i messing med firkantet for ca. 1700
 • Et par store renessanse staker i bronse
 • Et par mindre barokk staker i bronse, glatte
 • 3 enkle gotiske staker i bronse
 • Sengotisk messingstake. - Gave fra Jean Heiberg
 • Et par lysestaker

1955

 • Flamsk tappisseri fra slutten av 1500-årene. - Gave fra Ingeborg Andresen
 • 18 armet kysekrone av messing, tysk fra 1600-årene
 • 6 armet lysekrone av messing, tysk fra 1600-årene
 • 16  armet lysekrone av messing, dansk fra 1600-årene
 • Våpensamling på 56 nummer. - Gave fra Rudolf Andersen

1958

 • Et kinesisk porselensfat fra keiser Wan Li´s tid (1573-1620) - Gave fra Gunborg Apold

1960

 • Sengotiske kister. - Gave fra Niels og Else Werring
 • 2 kinesiske krukker fra Ch´ien Lung-perioden (1736-96) - Gave fra fru Gulbransen
 • 1 kinesisk fat og 3 skåler. - Gave fra Gunborg Apold
 • Et større hollandsk skap av eiketre med inenholdtforsiringer. - Gave fra Finn Koren
 • 2 utskårne alterstaker fra Portugal - Gave fra Finn Koren
 • 2 like veggspeil med forgylte ornamenter, portugisisk. - Gave fra Finn Koren
 • 3 gobeliner av fransk eller flamsk opprinnelse. - Gave fra Finn Koren
 • Stor sølvkanne, innvendig forgylt, laget i Christiania 1662 av gullsmed Didrich Hornemann.
 • Stor sølvkanne laget i Bergen 1663 av sølvsmeden Jan Reimers d.e. - Gave fra Finn Koren

1961

 • 3 flamske tapisserier fra slutten av 1600-årene. - Gave fra skipsreder Thomas J. Dahl

1962

 • Messing lysekrone til Christian IVs sal
 • 18 stk. dype tallerkner, tinn
 • Et par barokk kirkestativer, drevet
 • Et par barokk kirkestativer, glatte
 • 3 par renessanse lysestaker
 • Renessanse kandelaber
 • Barokk lysestake
 • Et par renessanse alterstaker

1963

 • Veggteppe etter Arne Ekeland kartong, vevet av Else Halling. - Gave fra Thomas og Henriette Olsen

1964

 • Antikk Sarouchteppe
 • Antikk Kazakteppe
 • Antikke Cabisantepper
 • 2 Delft urner
 • Antikk Old Arakteppe m/Feheranmønster
 • Ostindisk urne
 • 2 Delft vaser
 • Messingfat

1965

 • Antikk Sarouchteppe. - Gave fra Nils Rasch
 • Antikk Sarouchteppe
 • Antikk Feraghanteppe

1966

 • 2 bronse lysestaker

1967

 • Bidrag til orgelet i Akershus Slottskirke, kr. 15.000
 • Messing lysekrone fra 1600-tallet. - Gave fra Norges Rederforbund
 • 40 messingskåler til bordene

1968

 • 50 hel-lin damaskduker med 250 servietter i Gunvor Mürers design. - Gave fra FORTEX A/S, Christiania Seildugsfabrikk og Joh. Petersen A/S

1969

 • Restaurert tapisseri ”De store hestene” (”Passade”). Opphengt i Christian IV´s sal. - Gave fra Hemming Windfeld-Hansen. Restaurering bekostet av Vennene

1970

 • 2  Feltlavetter til praktkanonene ”Villmennene” fra 1570, oppstilt på Forsvarsmuseet. - Gave fra Ragnar Moltzau
 • 2  kopier av faner til Wergelandsrommet

1971

 • Restaurert tapisseri ”De store hestene” (”Hest i sprang”) opphengt i Christian IV´s sal. - Gave fra Hemming Windfeld-Hansen. Restaurering bekostet av Vennene
 • Kopi av regimentsstandart utført av maleren Anders R. Andersen

1972

 • Flombelysningsanlegg. Gave fra Oslo Sparebank ved bankens 150 års jubileum
 • 6 lavetter til gamle kanonrør på Nye tenalje og Dronningens batteri
 • 4  kopier av dragonstandarter til Fadebursgalleriet, utført av maleren Anders R. Andersen

1973

 • 2 lavetter til gamle kanonrør på Nye tenalje
 • Det tredje tapisseri i serien ”De store hestene” i Christian IV´s sal. - Gave fra Hemming Windfeld-Hansen. Restaurering bekostet av Vennene

1974

 • Renessansekiste med middelalderske trekk. - Gave fra fru Freddy Berggraf
 • Antikk lysekrone, den eldste på Akershus, opphengt i Nordre skrivestue. - Gave fra Kaare Berntsen
 • 2 portretter: Fredrik IV og dronning Louise. Ukjent mester
 • 2 kopier av dragonstandarter fra Faderbursgalleriet, utført av maleren Anders R. Andersen
 • 2 firearmede messingkandelabre. - Testamentarisk gave fra Reidar L´Orsa
 • Skatoll, Buskerud-arbeid fra slutten av 1700-tallet. - Testamentarisk gave fra Reidar L´Orsa
 • Kopi av dragonstandart til Faderbursgalleriet, utført av maleren Anders R. Andersen

1976

 • Olav V´s hall – utsmykning og utstyr. - Gave fra en rekke bidragsytere til H. M. Kong Olav V´s syttiårsdag 2. juli 1973
 • 20 lykter til oppkjørselen og borggården etter tegning fra Fredrik V´s tid
 • Tapisseri fra 1600-1700 tallet. - Testamentarisk gave fra Ingebjørg Andersen, California
 • ”Christian IV´s Bibel” fra 1633. - Innkjøpt av vennene til Akershus Slottskirke
 • Fullføring av flomlysanlegg. - Gave fra Oslo og Akershus Sparebank
 • Renessanse bordløper. - Gave fra Annette Platou
 • Tollkiste fra Christian IV´s tid. Opprinnelig fra Drøbak tollsted. - Testamentarisk gave fra Øyvind Davidsen
 • Offerblokk for kirkekollekt med 22 mynter fra perioden 1648-1809, funnet innvendig sprekker i blokken. - Testamentarisk gave fra Øyvind Davidsen
 • Rokokko kanape og fire stoler trukket med gyldenlær. - Testamentarisk gave fra Benny Motzfeld
 • Maleri ”Christian IV´s syn” - Testamentarisk gave fra Benny Motzfeld. Restaurering bekostet av vennene
 • 10 små portretter fra 1700-tallet, forestillende dansk-norske konger. - Testamentarisk gave fra Benny Motzfeld

1977

 • Kopi av fane for Oplandske Nasjonale Regiment 1704, utført av maleren Anders R.   Andersen. Opphengt i Vågehalsen
 • Flintlåsgevær fra slutten av 1600-tallet
 • Kiste fra omkring 1700

1978

 • Lesepult til Akershus slottskirke, laget etter tegning fra Riksantikvaren
 • 2 lysestaker, den ene stemplet Knud Rasmussen Brandt, gullsmed i Horsens 1737-1787. Den andre er nyere kopi. - Gave fra Elsa Backer Johnsen, Wencke Backer og Anne Marie Backer Mohr

1979

 • Restaurering av fem orientalske tepper som Vennene tidligere har forært Slottet.
 • Lysestaker og askebegre av messing, samt serveringsbrett

1980

 • 3 kopier av bronsekanoner fra 1713, for plassering i Hornverkets vestre kasematt
 • Reiseskrin fra slutten av 1600-tallet, trukket med lær og beslått med jernbeslag som bl.a. fremstiller den norske løve. - Gave fra Kaare Berntsen

1981

 • Forgylt barokkbord - Gave fra Annette Platou
 • Et par ”fire dogs” (brannjern) - Gave fra Annette Platou
 • Messingfat - Gave fra Annette Platou

1982

 • Oppvaskmaskin til kjøkkenet ved Christian IV´s sal
 • 6 kanonlavetter til gamle kanonrør ved Hornverket

1983

 • Ovalt originalmaleri forestillende Woldemar Løwendal (1660-1740). Det er bekostet passende ramme
 • Opplysningskilter på indre festning (Øvrevolds)

1984

 • Prosesjonskrusifiks til Akershus Slottskirke. Utført av Cahrlotte Block Hellum. Krusifikset har messingramme. Forsiden har Kristus i gullfolie med blå emaljebakgrunn. Baksiden har kristogram og bokstavene Alfa og Omega i gullfolie mot rød emalje. Fot av svart polert granitt
 • Barokkspeil i finert mahogny med forgylte ornamenter, antagelig København i 1740-årene
 • Konsollbord i rokokkostil med malt mahognyimitason laget til speilet tidlig på 1900-tallet. - Gave fra Fredrik Munthe

1987

 • Akershus Slotts Venner bekostet istandsetting av Borgstuen med montre for museumsformål med kr. 229.845,-.
 • Håndkolorert atlas trykket av Johannes Blaeu i Amsterdam 1640. Atlaset er komplett. -  Gave fra Leiv Hesstvedt via Akershus Slotts Venner

1989

 • Innkjøpt utstillingsdukker til Borgstuen
 • 2 bord for nadverdskalker til Akerhus slottskirke

1990

 • Bekostet teleslynge og høytaleranlegg i Akershus slottskirke samt rehabilitering av   slottets øvrige høytaleranlegg for kr. 71.000,-.
 • Bekostet rullgardiner til beskyttelse av tapisseriene i Christian IV´s sal, kostnad kr. 27.000,-

1993

 • 6  flamske lysskjold til Margaretasalen. Vennenes utgift til anskaffelsen refundert fra   Stabæks legat med kr. 225.000,-.
 • Akerhus Slotts Venner har stått for istandsettelse av inventar til Olav V´s hall med kr. 36.000,-

1997

 • Vennene har bekostet Christian IV´s våpenskjold, skåret i tre og malt av billedskjærer Erik Fridstrøm. Skjoldet henger på østveggen i Margareta-salen.
 • Innkjøpt gulvur laget av Jørgen Rømer på 1700-tallet. Han regnes som en av Norges fremste klokkemaker og hadde i en periode tilsynet med urverkene på Akershus.         Gulvuret er plassert i Søndre Skriverstue

1999

 • Akershus Slotts Venner formidlet en gave fra forsikringsselskapet Storebrand til      Akershus slott i anledning 700-års jubileet. Gaven består av fire malerier og en           radering med motiver fra Akershus festning. Tre av maleriene henger i Garderoben på Akershus slott. Resten av gaven besto av tinnfat, -kanner og en –terrin med lokk. Sent 1600-tall og 1700-tall, produsert i England.
 • Akershus Slotts Venner har gitt slottet en storstilet gave bestående av 1600-talls      tinnfat og tinnkanner til bruk ved Vennenes egne middager og ved statens      representasjonsbruk av Akershus slott

2001

 • 14 armstaker
 • 10 kåpestaker