Viktige aktører på Akershus

Her finner du et utvalg av andre viktige aktører og lenker som vi tror kan være av interesse

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Viktige aktører på Akershus

Akershus slott

De vakre salene på Akershus slott blir i dag brukt som representasjonslokaler for Regjeringen, og i slottskirken avholdes gudstjenester, vielser og konserter. I sommersesongen er slottet åpent for besøkende hver dag. I vintersesongen holdes åpent lørdager og søndager. Publikum kan også se det kongelige mausoleum.

Akershus slott besøkes årlig av tusenvis av mennesker fra inn- og utland som ønsker å oppleve stedets historie. Vi håper også du vil ta turen innom, og ønsker deg hjertelig velkommen.

Du finner også aktuelle åpningstider for alle besøksmål på Akershus slott og festning på Akershus festning - Kultur i Forsvaret

Stabsmusikken på "vandrekonsert". Her i Romerikssalen. Foto: Tor Sannerud

Besøkssenteret Akershus festning

"Turistinformasjon" for Akershus festning finnes i det "lange røde hus" fra 1774, rett ved Karpedammen på Akershus festning. Senterets medarbeidere og dyktige formidlere er til enhver tid oppdaterte på festningens kulturelle tilbud og aktiviteter. Besøkssenteret har gratis utstillinger og festningsløype, og tilbyr faste og bestilte omvisninger på norsk og engelsk hele året. Museumsbutikk.  Kom innom oss så får du et godt utgangspunkt for å utforske Akershus festning. Åpent alle dager i sommersesongen 10.00-17.00 og i vintersesongen 10.00-16.00. Spesielle åpningstider i påske og romjulen.

Besøkssenteret ved Karpedammen. Foto: Tom Andersen

Forsvarsmuseet

Museets formål er å informere publikum slik at det på historisk grunnlag skal kunne ta standpunkt i forsvarshistoriske spørsmål, og til Forsvarets rolle i dagens situasjon. Forsvarsmuseet er ett av sju museum i organisasjonen Forsvarets museer, underlagt Forsvarets Fellestjenester (FFT). Museet har både sivilt og militært ansatte, og deres kompetanse reflekterer museets behov knyttet til forvaltning av gjenstandssamlingene, forskning og forskningsforvaltning, og formidling til skolelever og andre. Åpent alle dager i sommerhalvåret 09.00-16.00 og i vinterhalvåret 10-16.00. Spesielle åpningstider i påsken og romjulen.

Forsvarsmuseet. Foto: Forsvaret

Hjemmefrontmuseet

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie. Museet ønsker å formidle kunnskap om okkupasjonsårene og motstandskampen, samt skape et levendeinntrykk av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk.
Museet holder til i bygningen "Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset" på toppen av Akershus festning som stammer fra siste halvdel av 1600-tallet. Åpent alle dager i sommerhalvåret 09.00-16.00 og i vinterhalvåret 10.00-16.00. Spesielle åpningstider i påsken og romjulen.

Hjemmefrontmuseet. Foto: Forsvaret

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur (SAKK) er en sivil stiftelse etablert i 1989 av daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Vår visjon er å legge til rette for genuine opplevelser for alle, på et av de mest attraktive historiske områdene i Oslo.

Karpedammen. Foto: SAKK

Akershus slottsdansere

Akershus Slottsdansere ble dannet i 1993 av Akershus Slotts Venner. Dansegruppens medlemmer skal være medlemmer i Akershus Slotts Venner etter å ha søkt om forutgåendeopptak i dansegruppen. Vi innøver og fremfører danser fra middelalder og barokkens-tidsperioder iført kostymer fra disse tidsaldrene. Dansegruppen både trener og har oppvisninger på Akershus festning og slott samt andre steder i Norge og Sverige under historiske arrangement.

 For mer info.kontakt Anne Marit Holø (amholoe@hotmail.com)

Akershus slottsdansere i Chr IVs sal. Foto: Akershus slottsdansere

Corps de Garde

Uttrykket Corps de Garde er fransk og betyr vaktstyrken, vaktavdelingen eller forenklet Vakten. Når en vaktstyrke er plassert på samme sted over lengere tid, blir bygningen til Vakten kalt det samme. Derfor ser man at uttrykket "Corps de Garde " også kan bety vaktstuen. Bygges det hus for vakten gis det navnet "Corps de Garde". På Akershus festning ble Bygning 1 ved Slottet kalt Corps de Garde da det ble bygget i 1737.

Fire "Corps de Garde" foran inngangen til Akershus slott. Foto: SAKK

Andre foreninger

Oslo Middelalderforening

Interesseforeningen Oslos Middelalder (IOM) ble stiftet i 1995 og har ca. 600 betalende medlemmer. Foreningens fanesak har siden stiftelsen vært å realisere Oslo Middelalderby, påvirke den politiske beslutningsprosessen og virke for at Oslos genuine middelalderarv i all planlegging og politisk prioritering fremstår maksimalt synlig og tilgjengelig. Ønsket er at hele Oslo Middelalderby vil bli en stor attraksjon for Oslo. Alle som synes det er viktig å ta vare på Oslos middelalderarv er velkommen som medlem!