Årsmøtet og årsmiddagen i foreningen

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Årsmøtet

Årsmøtene er foreningens øverste instans. Årsmøtene velger styre, valgkomitè og revisor. Årsmøtene kan også endre eller beslutte tilføyelser til foreningens vedtekter. Det skal føres protokoll fra årsmøtet som skal undertegnes av to medlemmer som har deltatt på og er valgt av årsmøtet. Årsmøtene holdes vanligvis siste torsdag i oktober i Olav Vs Hall, i forkant av årsmiddagen.

Årsmiddagen

Venneforeningens årsmiddager er et storstilet arrangement som finner sted i regjeringens representasjonslokaler på Akershus slott.

Årsmiddagene holdes normalt umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet. Det serveres aperitiff i Christian IVs Sal hvor styreleder ønsker velkommen, ofte akkompagnert av et underholdningsinnslag. Deretter inntas de reserverte plassene i den for anledningen flott pyntede Romerikssalen. Etter at kommandanten har invitert oss til å delta i Hans Majestet Kongens skål, inntar vi en tre retters middag med tilhørende viner eller annet drikke. Styreleder holder i løpet av middagen en tale med oppsummering av foreningens aktiviteter det foregående år. Musikalsk underholdning av høy standard bidrar til å heve stemningen ved bordene. Det takkes for maten før kaffe/te serveres i Christian IVs sal.

Årsmiddagen er for mange blitt høstens store festaften.

Kommende årsmøte og årsmiddag er fastsatt til torsdag 28. oktober 2021 kl. 18.00. Invitasjoner til begge arrangementer sendes ut i henhold til vedtektene.

Les tale fra årsmiddagen i 2019

Festpyntede bord i Romerikssalen. Foto: Ragnhild Astrup Tschudi