Årsmøtet og årsmiddagen i foreningen

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Årsmøtet

Årsmøtene er foreningens øverste instans. Årsmøtene velger styre, valgkomitè og revisor. Årsmøtene kan også endre eller beslutte tilføyelser til foreningens vedtekter. Det skal føres protokoll fra årsmøtet som skal undertegnes av to medlemmer som har deltatt på og er valgt av årsmøtet. Årsmøtene holdes vanligvis i Olav Vs Hall, i forkant av årsmiddagen. Årsmøtet skal i henhold til vedtektene avholdes innen 31. oktober

Årsmiddagen

Venneforeningens årsmiddager er et storstilet arrangement som finner sted i regjeringens representasjonslokaler på Akershus slott.

Årsmiddagene holdes normalt umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet. Det serveres aperitiff i Christian IVs Sal hvor styreleder ønsker velkommen, ofte akkompagnert av et underholdningsinnslag. Deretter inntas de reserverte plassene i den for anledningen flott pyntede Romerikssalen. Etter at kommandanten har invitert oss til å delta i Hans Majestet Kongens skål, inntar vi en tre retters middag med tilhørende viner eller annet drikke. Styreleder holder i løpet av middagen en tale med oppsummering av foreningens aktiviteter det foregående år. Musikalsk underholdning av høy standard bidrar til å heve stemningen ved bordene. Det takkes for maten før kaffe/te serveres i Christian IVs sal.

Årsmiddagen er for mange blitt høstens store festaften.

Les tale fra årsmiddagen i 2019