Foreningens sekretariat

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

Sekretariatet for

AKERSHUS SLOTTS VENNER

Sekretæren ansettes av styret og refererer til styreleder.

Sekretærens hovedoppgave er å administrere styrets aktiviteter og beslutninger:

 • Produksjon av dokumenter samt innkalling til styremøter. Delta på styremøter og skrive referater.  Arkivering av alle dokumenter som kan ha betydning for historieskriving og forskning. Følge opp Brønnøysund registeret.
 • Følge opp styrets prosjekter og bistå med finansieringsarbeid når dette er påkrevet.
 • Forberede saksdokumenter til årsmøter, utsendelse av dokumenter, ferdigstille referat.  Påmeldinger til årsmøter og tilrettelegge for møtenes innhold.
 • Forberede årsmiddager, utarbeidelse og utsendelse av invitasjoner, registrere påmeldinger, arrangere mat og serveringsleverandør, underholdning til middag, bordkort og registrering.
 • Vedlikehold av medlemsdatabasen.  Utsendelse av årskontingent. Oppfølging av innbetalinger og purringer.
 • Vedlikehold og utvikling av hjemmesiden www.slottsvenn.no  Overvåking av mail henvendelser via hjemmesiden og besvare slike.
 • Betaling av kostnader knyttet til drift av foreningen og oppfølging av regnskapsfører og revisor.
 • Redaktør og produksjon av foreningens «Årsskrift» samt utsendelser av disse.  Annonse akkvisisjon og fakturering/oppfølging.
 • Tilrettelegge for arrangementer i Norge samt utenlandsreiser for foreningens medlemmer, inklusive produksjon av program, utsendelser av invitasjoner, deltakerregistering og håndtering av alle praktiske og økonomiske forhold knyttet til arrangementer og reiser.
 • Kontakt med kommandantskapet, slottets administrasjon samt øvrige aktører på Akershus slott og festning.
 • Kontakt med organisasjoner vår forening er medlem av.
 • Generell kontakt med medlemmer og generelle forespørsler.