En aktiv venneforening

Vi har god plass til flere venner!

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

 Akershus Slotts Venner ble stiftet i Christian IVs sal 5.oktober 1951 under beskyttelse av Kong Haakon VII.

Da den tyske okkupasjonen i 1945 var over, samlet man seg om gjenoppbyggingen av landet. Mye var ødelagt og måtte bygges fra nytt av. De fleste så fremover, og kulturminnevernet hadde ikke sin beste tid. Men samtidig var den nasjonale bevisstheten styrket, og med den - interessen for vår historie.

Et ribbet og nedslitt Akershus slott - med lån av utstyr fra mange museer og gallerier - ble for første gang i nyere tid brukt som sentrum for nasjonal fest og høytid ved Kong Haakon VIIs 75-årsdag 3. august 1947.

Ennå gjensto mye arbeid før Akershus, med middelalderborgen, renessanseslottet og festningen, kunne fremstå som det vi har i dag: Norges fremste representasjonssted etter det Kongelige Slott.

Venneforeningens hovedoppgave ble å bidra til å skaffe til veie både inventar og utsmykking som stod i stil med bygningsmassen, dens historie og bruksområder.

En naturlig videreføring av foreningens engasjement i vår tid, er modernisering av infrastruktur og installasjoner som kan forbedre bruksområder og publikumsopplevelsen av slottet.

Sekretær: Tor Sannerud, tor.sannerud@wemail.no,

Organisasjonsnummer: 984291140

Medlemsregister: Zubarus AS

Regnskapsbyrå: Norsk Regnskap og Inkasso AS

Revisor: Unic Revisjon AS

Medlem av Forbundet for Norske museumsvenner https://www.museumsvenner.no

Det er mulig å tilgodese venneforeningen gjennom "Grasrotordningen" når man spiller i Norsk Tipping Norsk Tipping - Vi gir drømmen en sjanse (norsk-tipping.no)

Ansvarlig redaktør: Geir Thomas Risåsen

Nettredaktør: Tor Sannerud

Webutvikler: Johan Felix Tschudi

Boken kan kjøpes i Besøkssenteret og i suvenirbutikken på Akershus slott.

Medlemsfordeler

Som medlem av venneforeninger har du gratis entré med to gjester i slottets åpningstider. Vi sender informasjon om arrangementer på Akershus.