Akershus Slottsdansere

Akershus Slottsdansere Slottsdanserne i en renessansedans i Romerikssalen.

Akershus Slottsdansere ble i 1993 dannet av Akershus Slotts Venner med den intensjon å vekke tillive Akershus Slotts og Festnings forskjellige tidsepoker fra middelalderen via barokkens tidsalder og frem til sent 1800 tall - tidlig 1900 tall. Dame- og herrekostymer fra disse tidsperiodene ble etterhvert bekostet delvis av styret i Akershus Slotts Venner og delvis av medlemmer i Akershus Slotts Venner.

Draktene er stilmessig korrekt utformet av Tull Engø Klouman ut ifra de tidsaldrene de tilhører. Dansegruppen samarbeidet i en årrekke med Gudrun Waadeland da hun som leder for Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur (SAKK) satte opp historiske  teaterstykker på Akershus Slott.  Vi samarbeidet med henne fra 1993 til hennes avgang som leder for SAKK mange år senere. Dette var kjempemorsomt og vi lærte masse norsk og skandinavisk historie gjennom disse årene.

Akershus Slottsdansere har også vært så heldige å ha fremragende danseinstruktører; Brit Ingrid Wang og Elizabeth Svarstad Lauritzen, enere innen utøvelse av sine fag i forbindelse med danse- og historiekunnskaper knyttet opp til de forskjellige tidsperiodene. Disse to lærte derfor medlemmene i dansegruppen korrekt fremførelse av danser og oppførsel, ut ifra de tidsperiodene vi besitter kostymer. Dette har bidratt til at vi, selv om vi er en amatørgruppe, likevel forventer en høyere standard av oss selv innen historiske danser enn andre amatør- dansegrupper.

Akershus Slottsdansere har gjennom årene deltatt i en rekke forskjellige oppdrag og arrangementer: Årsmøter og andre arrangementer i regi av Akershus Slotts Venner, Krigsskolens 225 års- jubileum, Den Britiske Ambassade, Det Kongelige Norske Slott i 2005 under 100 årsmarkeringen for oppløsningen av Unionen  mellom Sverige og Norge, 400 års- markeringen av Slaget ved Kringen august 2012, Fanehallen  november 2012 i forbindelse med Kommandantens julebord og Operaballet februar 2013 samt førjulshelgene på Akershus Slott. Dessuten forsøker vi å vekke  tillive salene og rommene på Akershus Slott en del helger i året etter avtale med Akershus Kommandantskap. Publikum og besøkende  vil på den måten kunne få et lite inntrykk av  hvordan musikken, dansene og klærne  fortonet seg i disse forskjellige periodene.

Vi er en sammensveiset gruppe mennesker som trives sammen, og streber etter å lære stadig mer innen utførelse av historiske danser. Akershus Slottsdansere setter stor pris på de samarbeidsarenaene vi har hatt og har pr. dags dato, både innad på Akershus Slott og Festning og overfor Akershus Slotts Venner.  Akershus Slottsdansere synes også det er  både morsomt og interessant å få være en del av den historien som Akershus Slott og Festning representerer, og gjør vårt beste for å promotere alle disse arenaene overfor andre mennesker og grupper vi møter på andre områder i våre liv.

For mer informasjon om Akershus Slottsdansere, ta kontakt med Anne Marit Holø på amholoe@hotmail.com eller telefon 958 37 009.

Akershus Slottdansere i tidsriktige middelalderdrakter i Olav V's Hall på Akershus Slott