Corps de Garde

Corps de Garde Klikk på bildet for å besøke hjemmesiden.

Uttrykket Corps de Garde er fransk og betyr vaktstyrken, vaktavdelingen eller forenklet Vakten. Når en vaktstyrke er plassert på samme sted over lengere tid, blir bygningen til Vakten kalt det samme. Derfor ser man at uttrykket "Corps de Garde " også kan bety vaktstuen. Bygges det hus for vakten gis det navnet "Corps de Garde". På Akershus festning ble Bygning 1 ved Slottet kalt Corps de Garde da det ble bygget i 1737.

Corps de Garde, som konsept og gruppe ble utviklet gjennom samarbeidet med Stiften Akershus festning for kunst og kultur.

Begynnelsen kan settes til 1994 da Stiftelsen laget det første forsiktige vandrespill i Akershus Slott til Olympiaden i 1994. Stiftelsen oppdaget hvilken styrke historiske skuespill får med militær tilstedeværelse og vi oppdaget betydningen og gleden av å høre til noe som er større enn oss selv.

Noen av oss har deltatt i "reenaktment" fremføringer fra 1980 der vi har gjenskapt militære situasjoner i forskjellige tidsaldre. Der inngikk Corps de Garde med militær tilstedeværelse som huskarer knyttet til Dronning Margarethes maktutøvelse ca. 1370-1412, som Drabanter knyttet til Kong Christian IV og Stattholder Hannibal Sehested på 1640-tallet eller som adjutanter knyttet til Oscar II 1880-1905.

Når vi skal formulere hva Corps de Garde er pleier vi å si: Corps de Garde representerer makten til de styrende. I alle avbildninger av maktpersoner gjennom tidene, ser man at de militære representanter er i nærheten og synliggjør makten. Det er slik vi er: Alltid tydelig tilstede, alltid nærværende. I vår rolleutførelse prøver vi å opptre med det kroppsspråk og den dannelse mennesker som oss kunne ha. Vi har også vår fortid og historie tilpasset tiden. Vi har tidens kunnskap og tidens forståelse av begreper, fenomener og forståelse av sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle forhold.