Kongshirden 1308

Kongshirden 1308 Gå til Kongshirden 1308's hjemmesider ved å klikke på bildet.

Kongshirden 1308 er en forening for levendegjøring av historie som arbeider for å gjenskape utvalgte deler av middelaldersk liv og virke i Norge. Vi har valgt Håkon V Magnussons regjeringstid (1299-1319) som tidsmessig avgrensning.

Foreningen fremstår ved noen anledninger som et rent militært hirdfølge med vekt på krigsvesen og kamptrening. Foreningens virke inkluderer også fremstilling av hirden som kongens hoff, samt byhåndverk og tjenester kongemakten og hirden kunne ha behov for i det daglige.

Medlemmer forsker på og rekonstruerer drakt og utrustning fra tidsperioden, og største mulige grad av autentisitet er målsetningen vi streber etter ved vårt virke og vår fremstilling. Målet for gjenskapningen er i tillegg til egen opplevelse å tilegne oss kunnskap, samt å formidle utvalgte sider av norsk høymiddelalder på en troverdig måte.