Norske Festningsverker

Oscarsborg festning
Bilde:
Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvarsbygg - Nasjonale Festningsverk

Forsvarsbygg skaper nytt liv på historisk grunn. Festningene skal ivaretas med verdighet på kulturminnenes premisser.

Akershus Festning

Nasjonale Festningsverk (NFV) er en enhet i Forsvarsbygg som forvalter og utvikler 14 større festningsanlegg og 22 mindre grensebefestninger. Enheten gir videre kulturminnefaglige råd og er ansvarlig for informasjon og formidling både til Forsvaret og det sivile samfunn.

Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk forvalter Forsvarets kulturminner gjennom å ivareta og utvikle festningsverkene, samt andre militære og arkeologiske kulturminner på Forsvarets grunn.

Stortinget besluttet 2002 å frigi de nasjonale festningsverkene til sivil bruk, på bakgrunn av anleggenes reduserte militære betydning. Redusert militært nærvær har derfor muliggjort en tilgjengeliggjøring av festningene for allmennheten.

Oscarsborg Festning

Oscarsborg Festning er Oslos nærmeste festningsverk, og spilte en stor rolle under invasjonen av Norge den 9. april 1940.

Bildenavn

Oscarsborg festning ligger i Drøbaksundet like nord for Drøbak. Ute i sundet ligger Kaholmene. På Sønder Kaholmen finner en Hovedbatteriet med det gamle fortet bak. I vanlig dagligtale er det dette som omtales som Oscarsborg festning. Organisatorisk omfatters imidlertid en rekke flere anlegg på Nordre Kaholmen, på fastlandet og på Håøya. Det har vært festning på stedet i over 350 år. Festningen fikk sitt nåværende navn etter et besøk av kong Oscar I på Kaholmene 23. august 1855. (Kilde: Wikipedia)

Drøbaksundet har gode, naturlige betingelser for forsvar. I Christian IV's tid ble det bygget et blokkhus på Kaholmene. Dette ble fullført i 1643. Festningsanleggene var imidlertid ikke i aksjon under krigene mellom Danmark-Norge og Sverige på 16-1700-tallet. (Kilde: Oscarsborghotel)