Stor innsats for Akershus Slott og Festning gjennom 60 år

Flombelyst Akershus Slotts Venners flombelysning av Akershus Slott

Flombelysningen av Akershus Slott gjør ved kvelds- og nattetider Slottet godt synlig både fra land- og sjøsiden. Et flott skue som er det store Riksklenodiet verdig. Ideen kom fra Venneforeningen ved Hans Høegh i 1972 og ble finansiert av Akers Sparebank, nå Gjensidige NOR.

Ved Venneforeningens 10-års jubileum i 1961 ble det tatt initiativ til å ruste opp terrenget rundt Slottet. Initiativ til beplantning, regulering av trær, opprettelse av Karpedammen i nord og Munkedammen i syd ble tatt av Vennene, og gjennomført av Oslo kommune.

En rekke gaver er skjenket Akershus Slott  av Vennene, som lysekroner, skjold, lysestaker, tinnfat, krus, skap, kister og vaser. Akershus har en av Nord-Europas største samlinger av originale messing lysekroner fra 16-1700 tallet.  Andre gaver er krusifiks til bruk i Akershus Slottskirke, Rømerklokken i Søndre Skriverstue, Christian IVs våpenskjold utskåret i tre og store tapisserier (veggtepper) i Christian IVs sal med motiv fra Den Spanske Rideskole, funnet på Tjøtta gård i Helgeland og behørig restaurert av Vennene for et sekssifret beløp.

Til foreningens 50-års jubileum i 2001 ble det samlet inn midler fra glade givere til å restaurere Emanuel Vigelands store og vakre Rosevindu i Olav Vs hall.  Dette prosjektet er fortsatt under arbeid.

Vennenes siste gave har vært de store konge –og dronningportrettene i Christian IVs sal.

Totalt har Vennene skaffet gaver for ca. 30 millioner kroner gjennom 60 år!