Gaver i perioden 2002 til i dag

.

2006 - Billedvev med Chrisitan IV våpen

Billedvev Christian  IV Billedvev Christian  IV Billedvev Christian  IV Billedvev Christian  IV Billedvev Christian  IV Billedvev med Christian IV våpen

Høsten 2006 deponerte Sparebankstiftelsen DnB NOR etter initiativ fra Akershus Slotts Venner, en unik billedvev av stor kulturhistorisk interesse på Akershus Slott. Billedveven er fra Gudbrandsdalen, den er vevet på 1600-tallet og er en av seks kjente tepper med samme motiv.

Motivet er Christian IV’s store våpen med tre springende leoparder omgitt av de 13 provinsers forskjellige kronede våpen: Norges løve, Unionens tre kroner, De Gothers over 9 hjerter gående løve, De Venders lindorm, Gotlands Agnus Dei, Islands kronede stokkfisk, Slesvigs to løver, Holsteins nelleblad, Stormarns svane, Ditmarskens rytter, Oldenborgs bjelker, Delmenhorsts kors og Øsels ørn. Våpenet er omgitt av til dels uleselige skriftbånd, og blir holdt oppe av to engler og et englehode som støtte på undersiden. Den utvendige borden består av både dyr fra den norske fauna og av fantasidyr.

Billedveven er opphengt i Fateburet på Akerhus Slott, og er et naturlig blikkfang for ankomne gjester i inngangspartiet ved Regjeringens og Akershus Slotts Venners middager på Slottet.

I 2012 besluttet Sparebankstiftelsen å overdra billedveven til Akershus Slotts Venner, som videre skjenket den til Akershus Slott.

2008 - Monarkportretter til Christian IV's sal