Status januar 2021

 

Årsmøtet i venneforeningen ble avviklet som planlagt uten fysisk møte, og referat, regnskap og øvrige dokumenter er å finne i Årsskriftet 2020 som ble distribuert til medlemmene i desember 2020.  De av styremedlemmene som var på valg er gjenvalgt, og styret vil ha fokus på å gjennomføre "LYSPROSJEKTET" i månedene som kommer. 

På grunn av Korona situasjonen er det ikke mulig å planlegge aktiviteter for 2021 ennå.  

Vi kommer derfor tilbake med informasjon om program 2021 når dette er mulig.

Arbeidene med "LYSPROSJEKTET" på Akershus slott, som venneforeningen har iverksatt, startet i januar i henhold til  planen, og skal være avsluttet i mai i år.

Det er vårt håp å kunne presentere det ferdige prosjekt undeetr årsmiddagen i oktober i år, da AKERSHUS SLOTTS VENNER FYLLER 70 ÅR.

Museene og Besøkssenteret på Akershus er i skrivende stund stengt, men det er fullt mulig å besøke festningsområdet.

SAKK (Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur) planlegger tilpassede aktiviteter.  Følg med på www.karpedammen.no.

For spørsmål kontakt venneforeningens sekretær Tor Sannerud, tor.sannerud@wemail.no

Ansvarlig redaktør:  Geir Thomas Risåsen

Nettredaktør:  Tor Sannerud