Interesseforeningen Oslos Middelalder (IOM) ble stiftet i 1995 og har ca. 600 betalende medlemmer. Foreningens fanesak har siden stiftelsen vært å realisere Oslo Middelalderby, påvirke den politiske beslutningsprosessen og virke for at Oslos genuine middelalderarv i all planlegging og politisk prioritering fremstår maksimalt synlig og tilgjengelig. Ønsket er at hele Oslo Middelalderby vil bli en stor attraksjon for Oslo. Alle som synes det er viktig å ta vare på Oslos middelalderarv er velkommen som medlem!

Fortidsminneforeningen er verdens eldste frivillige kulturvernorganisasjon, stiftet i 1844. Siden stiftelsen har vi arbeidet for bevaring av vår faste kulturarv.

Oslo og Akershus avdeling ble stiftet i 1909, og kjemper for kulturminner på mange måter i begge fylkene.

Noen bygninger og anlegg betyr mer for oss enn andre. Det er bygningene som i spesielt stor grad har gitt vår kultur dens særpreg. Vi kaller det vår nasjonale kulturarv. Mange av disse bygningene er bevart takket være Fortidsminneforeningens innsats.

Oslo Byes Vel er en selvstendig og partipolitisk nøytral medlemsforening som er opptatt av medvirkning, bykultur og bymiljø. Grunnlaget for virksomheten er sans for bysamfunnet Oslo og ønske om å påvirke det verdisyn og de beslutninger som blir bestemmende for byens fysiske utvikling og miljø.

Kulturformidling med vekt på informasjon om byens historie og særpreg, bl.a. gjennom medlemsarrangementer og St. Hallvard, har prioritet.

Stiftet 1811 – eldre enn Norges Grunnlov

Oslo Museum skal vekke interesse for og formidle kunnskap om Oslo bys historie og utvikling, innbyggernes liv og livsvilkår gjennom tidene, det flerkulturelle samfunn og innvandring til Norge, bykultur, teaterhistorie og scenekunst.

Oslo Museum utøver samfunnsrollen gjennom å produsere og formidle kunnskap som tjener utviklingen av demokratiet.

Oslo Museum bygger på verdiene kompetent, inkluderende og modig.

Oslo Museum skal være en attraktiv og utfordrende møteplass i den flerkulturelle storbyen.