Akershus Slott mister Bygning 1 - 'Corpes de Garde'

Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bygning 1 "Corps de Garde"

Venneforeningens styre protesterer

Åpent brev til forsvarsminister Espen Barth Eide

med kopi til forsvarssjef Harald Sunde og

kommandant John Einar Hynaas.

                                                                                                                                                                                                                                  

Bruk av Bygning 1 på Akershus Slott og Festning, Corps de Garde.

Akershus Slotts Venner vil rette Forsvarsministerens oppmerksomhet på bruken av den lille gule bygningen rett på utsiden av Akershus Slott, Corps de Garde, som tenkes slått sammen med Hjemmefrontmuseet. Dette mener vi er feil bruk av bygningen som i mange år har vært benyttet til ulike aktiviteter i tilknytning til Akershus Slott.

Resten av brevet leser du ved å klikke HER.

Staben ved Akershus Slott Staben ved Akershus Slott kastes ut

Personellforbundet 15. desember 2011:

KASTET PÅ GATA AV FORSVARSSJEFEN
 
Forsvarssjefen kaster ut egne ansatte for å skaffe plass til Gunnar Sønsteby.
De ansatte har nå ingen tilfredsstillende arbeidsplass å gå til.
 
Flemming Nielsen har i 13 år jobbet uten tilfredsstillende arbeidsmiljø på Akershus slott. I fjor fikk han og kollegaen Jarle Tollefsrud endelig kontorplasser som tilfredsstiller lovens krav.
Gleden ble kortvarig. Ett år etter er de nå kastet ut igjen, fordi Forsvarssjefen skulle ha plass til Gunnar Sønsteby. Lokalene som har vært disponert av slottet er på sikt også tenkt benyttet til en presentasjon av Krigskorset og de som har mottatt dette.
1. oktober bestemte Forsvarssjefen i et hastevedtak at Flemming og Jarle måtte ut, og det innen 1. november.
- Det er frustrerende. Vi har ansvar for den daglige forvaltningen av Akershus slott. I tillegg arbeider vi med å planlegge og gjennomføre arrangementer på slottet. Akershus slott har et høyt aktivitetsnivå, med offisiell representasjon på regjeringsnivå, kulturarrangementer, og ikke minst er det åpent for publikum hele året. Vårt arbeid er knyttet til selve slottet, og det sier seg selv at vi dermed også er avhengig av kontorer i tett tilknytning til bygget, sier Flemming.
Inne på slottsområdet er det ikke mulig å lage godkjente kontorplasser, siden bygningene der er fredet. I tillegg er alle rommene på slottet disponert til publikumsformål, dette ut fra et ønske om å gjøre slottet mest mulig tilgjengelig for alle.
Det var derfor en lettelse for de ansatte å få kontor i bygning 1. Bygningen ligger perfekt til i forhold til slottet.
Nå venter Flemming og kollegaene på å få vite hvor de skal plasseres. Det finnes ikke egnede lokaler inne på slottet og andre lokaler på festningsområdet ligger for langt unna.
- Dette er en horribel behandling av egne ansatte fra Forsvarssjefens side, sier Personellforbundets Håvard Madsbakken. Han er hovedtillitsvalgt for de som er kastet ut. Madsbakken krever at Forsvarssjefen rydder opp, og sier han kommer til å fremme saken for hovedarbeidsmiljøutvalget i Forsvaret.
- Her har forsvarssjefen unngått regelverket på alle mulige måter. Han har beordret lokal arbeidsgiver, kommandanten på Akershus festning, til å kaste sine folk ut på kort varsel. Det er ikke gjennomført drøftinger eller behandlet i arbeidsmiljøutvalg annet en som en infosak, forteller Madsbakken.
Personellforbundet krever nå at Forsvaret setter opp brakkerigg utenfor Bygning 1 for å løse den akutte situasjonen.
- De nye brukerne av bygning 1 er allerede i full gang med å bygge om og flytte inn, men det er ikke kommet frem noe forslag om permanent løsning for de ansatte ved slottet. De står derfor uten kontorfasiliteter og vil vanskelig kunne gjennomføre sitt arbeid på en akseptabel måte, sier Madsbakken.
Madsbakken mener også Forsvarssjefen burde løst problemet på en annen måte.
- Dette scenariet kunne vært unngått om Forsvarssjefen hadde lyttet til Kommandantskapet på Akershus og deres folk som jobber med best utnyttelse av kontorplasseringen inne på Akershus Festning, sier Madsbakken.

(KIlde: 15. desember 2011
Personellforbundet <post@pefo.no>)