Dette er Akershus Slotts Venner

Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Mye av interiøret på Akershus Slott er gaver fra Venneforeningen

Akershus Slotts Venner ble stiftet i Christian IVs sal 5.oktober 1951 etter en tids forarbeid, og feiret sitt 60-års jubileum i 2011.

Da den tyske okkupasjonen i 1945 var over, samlet man seg om gjenoppbyggingen av landet. Mye var ødelagt og måtte bygges fra nytt av. De fleste så fremover, og kulturminnevernet hadde ikke sin beste tid. Men samtidig var den nasjonale bevisstheten styrket, og med den - interessen for vår historie.

I et ribbet og nedslitt Akershus Slott - med lån av utstyr fra mange museer og gallerier - ble Slottet for første gang i nyere tid brukt som sentrum for nasjonal fest og høytid ved Kong Haakon VIIs 75-årsdag 3. august 1947. Ennå gjensto mye arbeid før Akershus Slott - middelalderborgen, renessanseslottet og festningen - kunne fremstå som det vi har i dag: Norges fremste og flotteste representasjonssted.

Formålsparagrafen fremgår av statuttenes § 1:

Akershus Slotts Venner skal bidra til at slottet er tilgjengelig på best mulige måter for flest mulig og forblir nasjonens fremste representasjonslokale.

Foreningen skal medvirke til at slottet med festningsområde fremstår som åpent for publikum.

Foreningen skal tilrettelegge for formidling av kunst, historie og kultur og påvirke aktuelle myndigheter.

Foreningen skal støtte forskning om anlegget.