Ny belysning på Akershus slott - Del 2

Romeriksalen i ny prakt
Bilde:

Ny belysning får frem historisk prakt i Akershus slotts saler

Av nestleder i styret, Ragnhild Astrup Tschudi

Raushet gir muligheter

Rett før jul i 2019 fikk Akershus Slotts Venner en uventet gave fra Hans Herman Horn på 500.000 kroner. Stemningen var høy på styremøtet etter at vi fikk gaven, i takknemlighet over rausheten til oss og tanken på hva dette kunne gi oss av muligheter, hvordan vi best kunne forvalte en slik gave til venneforeningen. Ambisjonen til styret var klar: Vi burde ta dette som en inspirasjon og invitt til å forsterke gaven med ytterligere midler slik at vi virkelig kunne løfte belysningen på Akershus slott.  Og slik ble det, i god dialog og forståelse med Akershus festnings kommandant Arne Opperud.  Da vi skrev om Lysprosjektet i fjorårets årsskrift var vi takket være startskuddet fra Hans Herman Horn kommet langt i finansieringen av det største kapitlet i Lysprosjektets historie.  

Mye gir mer

Tidlig i 2021 ble det klart at vi nesten hadde seksdoblet dette beløpet takket være gode partnere både fra privat og offentlig side. Vi takker spesielt Sparebankstiftelsen DNB, Paula og August Stabæks Legat, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvarets Personellservice og Forsvarets Fellestjenester, samt Kulturdepartementet gjennom gaveforsterkningsordningen.  Dette satte oss i stand til å gjøre det vi hadde drømt om og jobbet for så lenge.  Vi vil også takke Akershus Festnings kommandantskap, Forsvarets Muséer, og ikke minst Forsvarsbygg og Riksantikvaren for inspirerende samarbeid. 

Det startet i 2012

Bedret og mer funksjonell belysning har stått sentralt hos Akershus Slotts Venner helt siden 2012, i samråd med slottets administrasjon ved Flemming Steen Nielsen og Anette Reiersen.  Da gjorde vi en grundig analyse av behovene for bedret belysning etter konsultasjoner med brukerne av slottet, blant annet med Utenriksdepartementet. Denne analysen resulterte i lysdesigner Erik Selmers mulighetsstudie for bedret belysning på Akershus i 2013.  Begynnelsen på å bedre belysningen og få frem de unike salene og stuene på slottet ble å få lys i de vakre lysekroneneDet ble utført av Morten Stamnes.

Lys og varme i rom og vinduer

Med finansieringen på plass kunne vi nå videreføre arbeidet med å skape stemning og styrke rammene for bruk og opphold i Akershus slotts saler. Vi ville med ny og bedre belysning få frem alle historiene, maleriene, tapisseriene, gjenstandene, antikvitetene – ja kunsten og detaljene og overflaten i alle materialer og gjenstander og overflater og få frem fargene i slottets saler enda bedre.  Vi ville få salene til å virke «bebodde» - ja, at det faktisk var – og er lys og varme i rom og vinduer, at det er et liv som er levd - og som lever på Akershus Slott!

Skjerming for dagslys

Dessuten ville vi sørge for bedre beskyttelse for det antikke interiøret med nye lysskjermingsgardiner (screens) som på en betydelig bedre måte demper dagslys og UV-stråler og som det er mulig å se ut gjennom på de vakre omgivelsene.

Lys bedrer tilgjengelighet også

Sist, men ikke minst ville vi med belysningsgrep bidra til å tilrettelegge enda bedre for universell tilgjengelighet til salene – i tråd med det arbeidet som allerede var i gang med Tilgjengelighetsprosjektet til Forsvarsbygg med heiser og fysiske løsninger. Et arbeid som vi i venneforeningen var blitt invitert med i av Forsvarsbygg og som vi gjennom godt samarbeid hadde gitt innspill til.

Hvem kan gjøre jobben?

Vi inviterte til en konkurranse for å finne den riktige leverandøren for vårt prosjekt. Vi beskrev behovene våre, vi hadde befaring og fikk inn tilbud. Vi evaluerte, vi forhandlet, vi skrev kontrakt - og vi kom i mål med lysdesignfirmaet Kyndill AS og Mathias Anderson med en totalleverandøravtale til fastpris.

Omfattende leveranse i en utfordrende tid

Samarbeidet med Kyndill har for styret i Akershus Slotts Venner vært spennende og lærerik. Vi har sammen mestret vanskelige forhold og forsinkelser og ikke minst begrensede arbeidsmuligheter under koronapandemien, det har vært ekstremvær og flom inn fabrikken til lysleverandøren i Sverige, det er blitt ”krøpet” på loft, og boret forsiktige og usynlige hull for ledninger. Det er benyttet spesialskruer som ikke ødelegger treverket i taket.  Det er blitt lagt over 7 km med kabler på loftet over salene, nesten 500 armaturer og drivere er nøyaktig nummerert og sammenkoblet med eksisterende styringssystem og touchpanel. 

Nå kan man se resultatet på Akershus Slott! Mathias Anderson og Thomas Müller Karlsen fra Kyndill og gode underleverandører har «tryllet» med lys. Uendelig mange timer, dager og netter er brukt for å ”fintune” de ulike settingene eller scenene som er preprogrammert,  blant annet ”Museum”,  og ”Middag”, og til og med en for «Jul på Akershus».

Lys bedrer bedrer livet! 

En forskningsrapport fra University College London påpeker sammenheng mellom kulturopplevelser og levetid. De mener at opplevelser av kunst og kultur gir bedre helse og øker livskvaliteten. For alle, ikke bare for dem over 60, men også for unge under 30 år. Lysprosjektet skal og vil bedre opplevelsen av kunst og kultur og alle typer arrangementer på Akershus slott. Noen ganger for oss i Akershus Slott Venner med gjester og medlemmer på årsmiddager, men først og fremst for alle fra kongehuset, til regjering- og stortingsrepresentanter, til tusenvis av turister, og offisielle arrangementer med nasjonale og internasjonale besøkende og gjester.  På den måten mener Akershus Slotts Venner at vi med Lysprosjektet vårt til og med er med på å styrke helsen og livskvaliteten til alle som besøker salene!

Stolt giver

Vi har hatt ferdigbefaring og overtakelsesbefaring, og Forsvarsbygg som skal drifte lysanlegget berømmer grundighet og solid leveranse. Både Forsvarsbygg og Riksantikvaren mener Lysprosjektet kan tjene som et godt forbilde for oppgradering av lysanlegg i historiske og fredede bygninger.  Selv synes vi rett og slett at det er blitt fantastisk flott!  Akershus Slotts Venner er en stolt giver av dette belysningsprosjektet.

Dette var det største kapitlet i historien om Lysprosjektet på Akershus slott. Nå gjenstår et lite kapittel til, nemlig å få mer lys i Olav Vs hall og Margaretasalen. I mellomtiden gleder vi oss over det ferdige kapitlet.

Romeriksalen i ny prakt


Christian den IVs sal