Ny belysning på Akershus slott - Sluttdokumentasjon

Bilde:

Bakgrunn

Riksantikvaren ga, med hjemmel i kulturminneloven § 8 første ledd, den 15.06.2021 tillatelse til å montere ny belysning og solavskjerming i fire av salene på Akershus slott, som er automatisk fredet. I vedtaket stilles det vilkår om at Forsvarsbygg ved ferdigstillelse sender dokumentasjon / fotodokumentasjon til kulturminnemyndigheten.

Oppsummering av tiltak

De nye armaturene i himlingene er skånsomt montert i tråd med Forsvarsbygg og Riksantikvarens føringer. Eksisterende lysekroner og veggarmaturer har fått dempet belysningsstyrke og vil fra nå av fremstå som stemningsbelysning. Den nye belysningen gjør at malerier, tapisserier, møbler og gjenstander trer frem i salene på en helt annen og god måte enn tidligere.

I Romerikssalen har eksisterende lysstyringspanel blitt fornyet med tablå for enkel styring av forhåndsinnstilte belysningsscenarier tilpasset forskjellig type bruk og arrangementer i salene. Den nye solavskjermingen, som skal være trukket ned for at belysningen skal fremstå på en optimal måte, er transparent, slik at besøkene til salene kan nyte utsikten til sjøen og omgivelsene. Den beskytter også malerier og annet inventar mot UV-stråling.

I skriverstuene er belysningen av gulv og gangbane utført på en måte som også skal forbedre veifinning og tilgjengeligheten til salene. Blant annet er lyset rettet mot dørsmyg med terskler, som trer tydelig frem.

De tekniske føringsveiene for el-installasjoner på loftet over salene er utført i tråd med Forsvarsbyggs ønsker og i henhold til gjeldende regelverk. FDV-rapport, brukermanual og samsvarserklæring er overlevert digitalt til slottets driftsavdeling med kopi til Forsvarsbyggs eiendomsavdeling for lagring i Forsvarsbyggs programvare for dokumenthåndtering, Proarc.

Foto: Forsvarsbygg
Foto: Forsvarsbygg
Foto: Forsvarsbygg
Foto: Forsvarsbygg